Psycholog Łódź
  • Psycholog Łódź
  • Psycholog Łódź
  • Psycholog Łódź
  • Psycholog Łódź
  • Psycholog Łódź
  • Psycholog Łódź
  • Psycholog Łódź
  • Psycholog Łódź

Psycholog Łódź

Psychoterapia poprzedzona jest konsultacjami, które służą rozpoznaniu problemów, z jakimi zgłasza się pacjent. W Senso Łódź psycholog wraz z pacjentem pogłębiają zrozumienie sytuacji pacjenta oraz poznają możliwości i cele, które chciałby on osiągnąć w wyniku terapii. W konsekwencji - pacjent i psychoterapeuta wspólnie omawiają odpowiednią strategię pracy psychoterapeutycznej.

Psychoterapia, niezależnie od czasu trwania, wymaga zaangażowania. W trakcie konsultacji wstępnych w Centrum Psychoterapii w Łodzi wspólnie zdecydujemy o wyborze odpowiedniej dla Państwa metody pracy.

oferujemy państwu pomoc psychoterapeutyczną w sytuacji:

- zaburzeń zdrowia psychicznego (depresja, stany lękowe, przewlekłe napięcie emocjonalne, bezsenność,
   natręctwa, fobie, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, niektóre z uzależnień)
- trudności w budowaniu szczęśliwych i satysfakcjonujących związków z innymi
- problemów emocjonalnych (np. niekontrolowane wybuchy złości, nieśmiałość, nieadekwatna samoocena)
- trudności okresu dojrzewania, wczesnej i późnej dorosłości, przemijania
- konfliktów rodzinnych i małżeńskich
- poczucia braku satysfakcji z życia
- trudności lub poczucia niespełnienia w życiu seksualnym
- trudności w poradzeniu sobie z kryzysem życiowym (rozstanie, utrata bliskiej osoby, doświadczenie choroby)
- poszukiwania bogatszego postrzegania swojego świata wewnętrznego i pełniejszego rozumienia dokonywanych
   wyborów


Psychoterapeuta w Łodzi

Psychoterapia jest specjalistyczną formą leczenia oddziaływującą za pomocą środków psychologicznych (rozmowa, zachowanie niewerbalne, wzbudzanie emocji, tworzenie więzi terapeutycznej) w celu usunięcia lub zmniejszenia trudności pacjenta oraz - o ile to możliwe - usunięcia przyczyn tych trudności.

Psycholog Łódź